Cashflow 101 Và 202

850.000

Cashflow 101 là một game học thuật bởi nhà đầu tư, nhà kinh doanh và phát triển cá nhân Robert Kiyosaki phát triển như là một công cụ để có thể học hỏi cơ bản về chiến thuật tài chính và kế toán.

Sitemap