Coup Refomation Việt Hóa

180.000

Coup Refomation Việt Hóa Thành phố được xây dựng đổ nát từ đống tro tàn. Tất cả bắt đầu xây dựng một đất nước mới. Và lẽ dĩ nhiên, những đợt sóng ngầm và tranh đấu chưa bao giờ chấm dứt. Tại đây- thành phố Roma đầy lịch sử, các gia tộc đang tranh nhau áp chế chính quyền yếu kém và tham nhũng để giành quyền kiểm soát

Sitemap