Ma sói One Night

63.000

MA SÓI MỘT ĐÊM – ONE NIGHT WEREWOLVES ĐÊM ĐỊNH MỆNH Bạn đã chán việc cứ nơm nớp không biết sau mỗi đêm mạng mình còn hay không. Bạn đã chán việc khi chưa kịp sử dụng triệt để chức năng đã bị sói thịt từ tối hôm qua. Hãy để Thế Giới Boardgame giới thiệu bạn một phiên bản khác của trò chơi ma sói cơ bản.

Sitemap