Monopoly Hà Nội 1900s

800.000

Nếu bạn là người yêu thích dòng game này thì không thể bỏ qua phiên bản thú vị Monopoly này được.Monopoly Hà Nội là phiên bản đặc biệt của trò chơi Monopoly Cổ Điển với hình ảnh Thủ đô nước Việt Nam cổ kính những năm 1990s