Yahtzee- Trò Chơi Những Xúc Xắc

95.000

Yahtzee là một trò chơi súc sắc cổ điển được chơi với 5 con xúc xắc. Mỗi lượt của người chơi bao gồm gieo xúc xắc lên đến 3 lần với hy vọng tạo được 1 trong 13 loại. Ví dụ về các loại là 3 loại, 4 loại, nhà thẳng, đầy đủ, v.v …

Sitemap